คนละครึ่ง ตลอดชีพ ผ่านแอพลิเคชั่น Discount Wallet (D-Wallet)

โครงการคนละครึ่ง ตลอดชีพ เป็นการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และอื่นๆอีกมากมาย ผ่านแอพลิเคชั่น D-Wallet
หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านท่าน โดยชำระเป็นเงินสดเพียง 50% อีก 50% หักผ่าน point ซึ่งเราจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง

หากท่านสมัครเป็นสมาชิกเข้ามา จะได้รับ point วันละ 10 point เก็บสะสมเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้
ดาวนโหลดแอพลิเคชั่น D-Wallet ได้ฟรีที่ https://discountwallet.io/login?&status=signup&r=2877878629

หากต้องการ point เยอะๆ ต้องมีการซื้อชุดของขวัญ เพื่อรับ point ที่มากขึ้น
เช่น
ซื้อชุดของขวัญ(กาแฟ ราคา 360 บาท รับ 10 point) 10 ชุด รับ 100 point ต่อวัน ถอนเป็นเงินสดได้ 10 บาทต่อวัน
ซื้อชุดของขวัญ(กาแฟ ราคา 360 บาท รับ 10 point) 100 ชุด รับ 1,000 point ต่อวัน ถอนเป็นเงินสดได้ 100 บาทต่อวัน
ซื้อชุดของขวัญ(กาแฟ ราคา 360 บาท รับ 10 point) 1,000 ชุด รับ 10,000 point ต่อวัน ถอนเป็นเงินสดได้ 1,000 บาทต่อวัน
ซื้อชุดของขวัญ(กาแฟ ราคา 360 บาท รับ 10 point) 10,000 ชุด รับ 100,000 point ต่อวัน ถอนเป็นเงินสดได้ 10,000 บาทต่อวัน